• Babygroep

  • Dreumesgroep

  • Buitenschoolse opvang

  • Peuteropvang

Buitenschoolse opvang

BSO "Susira" biedt voor en na schoolse opvang aan kinderen waarvan de ouders werken of studeren. De BSO heeft een aparte binnen- en buitenruimte binnen Kindercentrum Calimero.
Er is ruimte voor sport, spel en vrij spelen in de ruime kamer, en in de keuken kan er volop worden gebakken, gekookt enz. Tevens beschikt de BSO over een bovenverdieping voor de oudste kinderen waar ze o.a. kunnen spelen met de airhockytafel, de voetbaltafel en er kan gebruik gemaakt worden van de leeshoek.
De buitenruimte biedt erg veel mogelijkheden om te spelen en te sporten. De grote tuin sluit aan op het dorpspark.
De kinderen worden naar school gebracht en uit school gehaald. Tevens biedt Kindercentrum Calimero vakantie opvang. Tijdens de vakantie wordt er gewerkt met thema's.

De BSO heeft vaste leidsters. Iedereen is bevoegd om op elke groep te kunnen werken wanneer het bijvoorbeeld druk is, bij ziekte of tijdens de vakantieperiode.

Pedagogisch beleid:

Het pedagogisch beleid staat uitgewerkt in een pedagogisch beleidsplan, zowel voor de kinderopvang als de buitenschoolse opvang.

Dit plan geeft een overzicht van de doelstelling, organisatie en activiteiten van de opvang. Bij plaatsing van een kind wordt dit plan besproken. Het pedagogisch beleidsplan is gemaakt voor de leiding en voor de ouders/verzorgers, en ligt altijd voor inzage op het kinderdagverblijf.

Doelstelling:

Het bieden van een opvangmogelijkheid voor ouders/verzorgers aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Het is een plaats, waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een tweede thuis! Een voorziening, waar ouders/verzorgers hun kinderen met een gerust hart naar toe laten gaan, waar rekening wordt gehouden met ieders eigen karakter, mogelijkheden en behoeften. Daarom heeft Kindercentrum Calimero een aparte ruimte voor BSO SUSIRA. Zowel binnen als buiten hebben de kinderen ontzettend veel ruimte.
Het bieden van kwaliteit staat hoog in het vaandel! Jaarlijks wordt er een GGD controle gehouden, en wordt er op toe gezien dat de wet kinderopvang wordt gehandhaafd. Het plan is aangepast aan de nieuwe kwaliteitseisen 2024.
Het GGD rapport is in te zien op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven